TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN ĐỨC THẢO LUẬN CHỌN BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 VIẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN ĐỨC THẢO LUẬN CHỌN BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 VIẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI

Ngày 24/02/2020, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện Hoài Ân , trường Tiểu học Ân Đức tổ chức cho giáo viên tìm hiểu và thảo luận chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 viết theo chương trình phổ thông mới.

Tại cuộc họp, Cô Bùi Thị Thùy Minh – Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai các văn bản hướng dẫn về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tới các thầy cô giáo khối 1 và giáo viên chuyên trách .

Được sự phân công của cán bộ quản lý, giáo viên trường Tiểu học Ân Đức làm việc theo nhóm. Các thành viên trong nhóm cùng nhau tiếp cận, tìm hiểu 4 bộ sách giáo khoa lớp 1.

Các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được biên soạn trên cơ sở kế thừa những thành tựu của sách giáo khoa hiện hành đồng thời cập nhật phương pháp dạy học hiện đại. Mỗi bộ sách giáo khoa mang một thông điệp, bản sắc riêng, cụ thể hoá mục tiêu giáo dục toàn diện, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” của NXB Giáo dục Việt Nam hàm ẩn ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ, sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại.

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” của NXB Giáo dục Việt Nam được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng có thể phát triển phẩm chất và năng lực HS. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển năng lực chung, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỉ XXI.

  1. sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của NXB Giáo dục Việt Nam, sự bình đẳng được thể hiện bởi việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển năng lực cho mọi học sinh, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. Sự dân chủ trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mà ở đó học sinh và giáo viên được tự do trong học tập, tự do trong sáng tạo và chủ động trong giải quyết vấn đề.

Cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới đều là sách khổ lớn, trình bày khoa học, hài hòa, thiết kế phù hợp với từng đối tượng học sinh, phù hớp với tâm lý lứa tuổi, nội dung bài học phát huy được tính chủ động, sáng tạo và khả năng tự giải quyết vấn đề của học sinh.

Trong quá trình trao đổi, thảo luận lựa chọn SGK, giáo viên trường Tiểu học Ân Đức đã chọn được những cuốn sách tốt nhất, phù hợp nhất với thực tế và điều kiện giảng dạy. Hi vọng năm học tới cô, trò trường Tiểu học Ân Đức sẽ gặt hái được nhiều thành công trong giảng dạy và học tập.

Người viết: Phạm Văn Viên

Bài viết liên quan