TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN ĐỨC HOÀN THÀNH QUỸ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI NĂM 2020

 

Thực hiện Nghị định 94/2014/ NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Đến nay, cán bộ giáo viên , nhân viên trường tiểu học Ân Đức đã hoàn thành đóng góp 1 ngày lương vào quỹ phòng tránh thiên tai năm 2020 với số tiền là 11 326 925 đồng ( Mười một triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi lăm nghìn ) đạt 100%. Việc hoàn thành quỹ phòng tránh thiên tai là đã đóng góp một phần nhỏ trong việc ổn định cuộc sống mỗi khi có thiên tai xảy ra

 .

 Được biết cùng với quỹ phòng phòng chống thiên tai , công đoàn trường cũng đã vận động cán bộ , giáo viên , nhân viên ủng hộ 2250 000 đồng cho chương trình “ Mái ấm công đoàn “ do liên đoàn lao động huyện Hoài Ân phát động .

Phạm Văn Viên