Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho học sinh 7 tuổi năm 2019

Thực hiện công văn 157/TTYT-KSBT của trung tâm y tế Hoài Ân , Chiều ngày 12 tháng 12 tại trạm trạm y tế xã Ân Đức đã tiến hành tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ em 7 tuổi trên địa bàn xã

Theo đó, học sinh đủ 7 tuổi (trẻ sinh từ 1/1/2012 đến 31/12/2012) hiện đang học lớp 2 trường Tiểu học Ân Đức sẽ được tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td). Đây là đợt tiêm nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ 7 tuổi. . Qua đợt tiêm phòng lần này , toàn trường có 149/157 em được tiêm phòng vắc xin trong đợt này chiếm tỉ lệ 95 % , còn 8 em chưa tiêm được do sốt sẽ được tiêm vào ngày 27/12 sắp đến . Được biết Vắc xin Td sử dụng trong chiến dịch là vắc xin do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất.

Thông qua việc tiêm vắc xin Td nhằm tăng tỷ lệ miền dịch phòng bệnh Bạch hầu và uốn ván cho trẻ em 7 tuổi; tăng cường và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Uốn ván- Bạch hầu tại các cùng có nguy cơ cao góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho trẻ em.

Phạm Văn Viên

Trường TH Ân Đức

Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho học sinh 7 tuổi năm 2019

Thực hiện công văn 157/TTYT-KSBT của trung tâm y tế Hoài Ân , Chiều ngày 12 tháng 12 tại trạm trạm y tế xã Ân Đức đã tiến hành tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ em 7 tuổi trên địa bàn xã

tình 1_n.jpg

Theo đó, học sinh đủ 7 tuổi (trẻ sinh từ 1/1/2012 đến 31/12/2012) hiện đang học lớp 2 trường Tiểu học Ân Đức sẽ được tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td). Đây là đợt tiêm nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ 7 tuổi. . Qua đợt tiêm phòng lần này , toàn trường có 149/157 em được tiêm phòng vắc xin trong đợt này chiếm tỉ lệ 95 % , còn 8 em chưa tiêm được do sốt sẽ được tiêm vào ngày 27/12 sắp đến . Được biết Vắc xin Td sử dụng trong chiến dịch là vắc xin do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất.

tình 12n.jpg

Thông qua việc tiêm vắc xin Td nhằm tăng tỷ lệ miền dịch phòng bệnh Bạch hầu và uốn ván cho trẻ em 7 tuổi; tăng cường và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Uốn ván- Bạch hầu tại các cùng có nguy cơ cao góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho trẻ em.

Phạm Văn Viên

Trường TH Ân Đức