NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐIỂM TRƯỜNG GIA ĐỨC

NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐIỂM TRƯỜNG GIA ĐỨC

Sau thời gian thi công, đến nay điểm trường Gia Đức – thuộc trường TH số 1 Ân Đức đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Trường được xây dựng quy mô công trình công cộng cấp 3 với 6 phòng học và các hạng mục khác như: nhà vệ sinh, sân bê tông , tường rào cổng ngõ với tổng kinh phí xây dựng trên 3,9 tỷ đồng, được trích từ ngân sách nhà nước.

Việc đưa Điểm trường Gia Đức vào sử dụng sẽ giúp cho 95 học sinh của thôn Gia Đức và các vùng lân cận thuận lợi trong việc học tập ngày một tốt hơn .

Phạm Văn Viên