NGHIỆM THU ĐIỂM TRƯỜNG VĨNH HÒA

NGHIỆM THU ĐIỂM TRƯỜNG VĨNH HÒA

Sau thời gian thi công, đến nay điểm trường Vĩnh Hòa – thuộc trường Tiểu học Ân Đức đã được nghiệm thu .

Trường được xây dựng quy mô công trình cấp 3 với 6 phòng học và một số hạng mục khác tổng kinh phí xây dựng trên 2,8 tỷ đồng, được trích từ ngân sách nhà nước.

Việc đưa Điểm trường Vĩnh Hòa vào sử dụng sẽ giúp cho học sinh của thôn Vĩnh Hòa và các vùng lân cận thuận lợi trong việc học tập ngày một tốt hơn .Như vậy đến nay 4 điểm trường tiểu học Ân Đức đã tầng hóa 100 % , góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả của nhà trường

Phạm Văn Viên

Trường TH Ân Đức