Điều chỉnh thời gian kiểm tra định kỳ cuối năm học 2017-2018 đối với môn Tiếng Việt và Toán

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Thời gian coi bài kiểm tra Tiếng Việt và toán:

- Lớp 5: Sáng ngày 16 /5/2018

- Lớp 1 đến lớp 4 : Ngày 17/5/2018.

2.Chấm bài kiểm tra Tiếng Việt và toán 

- Lớp 5: Chiều ngày 16/5/2018.

- Lớp 1 đến lớp 4: Sáng ngày 18/5/2018.